Wij helpen u verduurzamen

van financiering tot installatie, van techniek tot onderhoud

Verduurzaam uw organisatie.

Voor verduurzaming van uw pand en organisatie is vandaag de dag alleen HOE nog een open vraag. Uw klanten, aandeelhouders, medewerkers en misschien zelfs uw kinderen vragen er al om, maar werkkapitaal investeren in een energieneutrale organisatie is minder evident. Om nog maar niet te spreken van de terugverdientijd,  technische- en leveranciersselectie, projectrisico’s, e.d.

Rooftop Energy neemt u alle zaken uit handen en legt zonnepanelen zonder investering op uw dak, zodat u tegemoet kan komen aan de wensen van alle stakeholders. Onze drive is om de energietransitie te versnellen door alle drempels weg te nemen op praktisch en financieel vlak.

ReNdement zonder investering.

Rendement

Onze langjarige expertise van zonnecentrales staat garant voor de technische kwaliteit terwijl onze lange termijnvisie financieel wordt ondersteund door partners als BNG Bank en het Nationaal Groenfonds. Door groene financiering te combineren met een beleggingshorizon van meer dan 16 jaar, kunnen wij uw verduurzaming rendabel maken.

Hierdoor bieden wij u drievoudig rendement, zonder een investering van uw kant:

Financieel rendement

vanaf dag 1 door u dakhuur te betalen voor het plaatsen van de zonnecentrale op uw dak of een besparing te realiseren op uw energierekening. Daarnaast verhoogt een zonnecentrale de waarde van het pand en kan veelal een lagere hypotheekrente worden bedongen. Meerwaarde dus voor zowel huurder als eigenaar, zonder investering.

Maatschappelijk rendement

door een aantoonbare bijdrage te leveren aan de Klimaatdoelstellingen en de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Promotioneel rendement

door uw inspanningen aan zowel afzetmarkt als arbeidsmarkt inzichtelijk te maken. Klanten vragen vaak al aan hun leveranciers welke inspanningen zij doen op het gebied van MVO (zeker bij aanbestedingen), terwijl werknemers graag willen werken voor bedrijven met een maatschappelijke meerwaarde.

100% ontzorgd, geen gedoe garantie.

Volledige ontzorging

Er komt nogal wat bij kijken om een zonnecentrale te realiseren. Voor meer dan 200 bedrijven en instellingen hebben wij reeds zonnecentrales gerealiseerd. Deze kennis, kunde en ervaring stellen wij graag ter beschikking voor het versnellen van de energietransitie. Wij verzorgen voor u het gehele traject van subsidie aanvraag, daklastonderzoek, electrical engineering & design tot aanschaf, financiering en plaatsing, onderhoud, administratie, etc. Met onze langjarige ervaring en ons veiligheidsconcept bieden wij u een veilige kwaliteitsinstallatie.

Rooftop Energy is sinds 2018 ISO 9001 gecertificeerd.

 

Kortom: zonne-energie zonder gedoe.

“Het veiligheidsconcept van Rooftop Energy voldeed aan al onze eisen. Daardoor kunnen wij duurzaamheidsdoelen realiseren. Dat maakt Rooftop Energy voor ons een betrouwbare partner voor het plaatsen van kwaliteitszonnecentrales.”

Fred Duivenvoorden
Beheerder infra & Vastgoed AkzoNobel

Hoe werkt het in de praktijk?

De praktijk

Heeft u een grootverbruikersaansluiting en een beschikbaar dakoppervlak van minstens 3.000 m², dan maken wij een afspraak bij u op kantoor.

1. Tijdens de eerste afspraak bespreken wij de wensen en mogelijkheden voor het verduurzamen van uw pand en/of organisatie. Wij denken graag op breed vlak met u mee.  In ieder geval inventariseren wij:

  • Beschikbaar dakoppervlak, leeftijd en staat van onderhoud van het dak
  • Bestaande elektrische installatie en ruimte voor plaatsing van omvormers

2. Op basis van de inventarisatie sturen wij u een heldere offerte en een SDE verklaring. Die verklaring hebben wij nodig om de subsidie aan te vragen. Ook deze dienst is kosteloos.

3. Bij acceptatie van de offerte starten wij het vooronderzoek voor de fysieke installatie van de zonnepanelen en doen wij de haalbaarheidsstudie voor en de aanvraag van de SDE+ subsidie.

4. Na ondertekening van de (dakhuur)overeenkomst en de ontvangst van de SDE+ beschikking (13-26 weken na indienen), wordt het onderzoek afgerond en de planning gemaakt voor het installeren van de zonnecentrale.

5. Na opleveren en aansluiten van de zonnecentrale voorzien wij u van de productiedata van de zonnepanelen die op uw website en/of in uw gebouw getoond kunnen worden. Foto’s of videobeelden behoren vanzelfsprekend ook tot de mogelijkheden.

6. Uw pand levert nu duurzame stroom op zonder investering van uw kant!

Maak een afspraak

van financiering tot installatie, van techniek tot onderhoud
Direct contactBel mij terug