Beste oktobermaand ooit voor PV, maar groeien prestaties ook?

20-11-2018Nieuws

Rooftop Energy laat haar installaties continue monitoren door Lionpeak Asset Management, die daarvoor onder meer gebruik maakt van satellietdata, KNMI meetstations en instralingssensoren.

Eelco Hoogduin, verantwoordelijk voor asset management: “Als we de maanden oktober van de afgelopen 6 jaar naast elkaar leggen, zien we een sterke stijging in 2018. Dit jaar breekt op het gebied van instraling een groot aantal records. Dit jaar hebben we al meer zon-instraling gemeten dan in welk jaar dan ook, terwijl we pas in november zitten. Wij zien dat onze klanten, waaronder Rooftop Energy, het nut inzien van onze diensten op monitoring gebied, met deze data kunnen wij de prestaties van zonnecentrales in kaart brengen en zonodig verbetervoorstellen doen. Meer zonuren en instraling alleen geeft namelijk nog geen inzicht in het prestatieniveau van PV installaties. Het kan goed zijn dat een installatie zwaar onder de maat presteert maar dit jaar de verwachte productie en omzet haalt, omdat dit jaar uitzonderlijk zonnig is.

Murk Vlietstra, commercieel directeur Rooftop Energy: ”Met de juiste data kunnen wij onze installaties optimaal laten presteren. Want ook als de zon minder schijnt, moet de zonnecentrale de instraling maximaal benutten. Met circa 150 zonnecentrales in beheer is geavanceerde monitoring van het grootste belang voor ons. Wij richten ons primair op volledige ontzorging van de grootzakelijke markt met een focus op grote daken (>3.000 m2) en het ontwikkelen van (ecologische) zonnevelden. Daar hoort dus ook het optimaliseren van de installatie bij.”

Share This