Kijlstra Drachten

kWh/jaar

Locatie: Drachten

Kijlstra Bestrating is een vooraanstaand producent van betonnen bestratingsproducten met meerdere vestigingen in Nederland. Het produceren van beton is bij de basis een energie-intensief proces met een aanzienlijke CO2 uitstoot. Om deze reden was Kijlstra op zoek naar een oplossing om zelf energie op te wekken om in de elektra behoefte te kunnen voorzien en tevens de CO2 footprint te minimaliseren. Het resultaat? Twee zonnecentrales, waarvan één in Drachten. De zonnecentrale in Drachten bestaat uit 2.732 hoogwaardige panelen met een jaarlijkse productie van 780.000 kWh en een CO2 reductie van 305.000 kg.

Met dit project toont Rooftop Energy aan de expertise in huis te hebben om future-proof zonnecentrales af te leveren; de zonnecentrale is met het oog op verdere uitbreidingen in de toekomst gerealiseerd. Naar verwachting zal Kijlstra na uitbreiding van de zonnecentrale meer dan 50% van haar energiebehoefte zelf op kunnen wekken. Tot slot wordt er bij dit project gekeken naar toekomstige mogelijkheden om van EAN tot EAN stroom te leveren. Met deze toepassing kan energie opgewekt op de ene locatie van Kijlstra, worden gebruikt voor de behoefte op de andere locatie.

Soort: Plat dak 
Productie: 780.000 kWh/jaar

Share This