Rooftop Energy

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen als mijn meetapparatuur mijn verbruik en aan het net terug geleverde energie, niet apart kan meten?

Netbeheerders zijn momenteel op grote schaal meters aan het vervangen door ‘slimme’ meters. Iedereen ontvangt voor het einde van 2020 een brief over het aanbod voor een slimme meter. Wanneer u hiervoor aan de beurt bent, hangt af van de planning van uw netbeheerder. Voor aanvullende informatie hierover kunt u de website van uw netbeheerder bekijken. Niet op de hoogte van wie uw netbeheerder is? U kunt dit opzoeken in het EAN-codeboek.

Hoe weet ik of mijn meetapparatuur mijn verbruik en aan het net terug geleverde energie apart kan meten?

De afbouw van de salderingsregeling verplicht eigenaren van zonnepanelen te beschikken over meetapparatuur die verbruik en aan het net terug geleverde energie apart kan meten. De volgende meters zijn hiervoor geschikt:

 

  • Een ‘slimme’ meter. De slimme meter is een digitale meter waarvan de standen op afstand worden uitgelezen door de energieleverancier en de netbeheerder.
  • Een digitale meter met gescheiden telwerken voor afgenomen en terug geleverde stroom.

 

Twijfelt u over uw type meter? Neem dan contact op met uw netbeheerder. Zij kunnen u hierbij helpen.

Hoe verbruik ik meer zonne-energie van mijn eigen dak?

Het geleidelijk verdwijnen van de salderingsregeling hoeft niet te impliceren dat uw zonnepanelen minder rendabel worden. Dit is enkel het geval wanneer u jaarlijks meer energie terug levert dan u afneemt van het net.  Energie die u direct vanaf eigen dak gebruikt, levert u logischerwijs niet terug. Elke kilowattuur die u zelf gebruikt, hoeft u niet in te kopen tegen de inkoopprijs. Voor elke kilowattuur die u niet zelf gebruikt, ontvangt u straks een vergoeding, welke een stuk lager ligt dan de inkoopprijs van energie.

 

Met de afbouw van de salderingsregeling wordt het zelf gebruiken van uw zonne-energie dus het meest rendabel. Hieronder volgen een aantal tips waarmee u meer van uw eigen zonne-energie kunt gebruiken.

 

  1. Zet machines die veel energie verbruiken, denk hierbij aan een vaatwasser of een wasmachine, overdags aan. Dan is de kans dat ze op zonnestroom draaien het grootst. Veel van dit soort machines kunt u ook op een bepaalde tijd programmeren.
  2. Laadt elektrische voertuigen op, op het moment dat uw zonnepanelen veel stroom leveren. Bijvoorbeeld in de middag, wanneer de zon op zijn sterkst is.
  3. Beschikt u over een close-in boiler? Dan kunt u deze met een tijdschakelaar zo programmeren dat deze aangaat op het moment dat de zon schijnt.
  4. Is uw pand voorzien van airconditioning? Zet deze dan aan wanneer de zon schijnt en schakel deze uit, wanneer dit niet het geval is.
  5. Probeer waar mogelijk apparaten/machines om de beurt aan te zetten. Zo voorkomt u dat u op dat moment meer verbruikt dan produceert.
  6. Apparaten/machines worden steeds ‘slimmer’. Deze kunnen zo afgesteld worden dat zij aangaan wanneer de zon schijnt. Kijk bij de aankoop van nieuwe apparaten of u deze slim kunt gebruiken.
Wat is een terugleververgoeding?

Wanneer u op jaarbasis meer elektriciteit terug levert dan u afneemt van het net, kan het overschot gesaldeerd worden. Vanaf 2023 kunt u in steeds mindere mate salderen. Vanaf 2031 verdwijnt de gehele salderingsregeling en kan het overschot niet meer gesaldeerd worden. Dit wil zeggen dat u straks uw overschot niet langer meer (in zijn geheel) kan wegstrepen tegen uw jaarverbruik. U houdt dan als het ware terug geleverde energie over. Uw energieleverancier betaalt een redelijke terugleververgoeding voor het overschot wat u niet langer kunt salderen. Deze redelijke vergoeding verschilt per energieleverancier. Meer informatie over de terugleververgoeding kunt u vinden op de website van uw energieleverancier.

De terugleververgoeding ligt in ieder geval lager dan de prijs die u voor uw energie per kWh betaalt. Dit komt doordat er bij de terugleververgoeding gerekend wordt met de ‘kale stroomprijs’. Dat wil zeggen, zonder overheidsheffingen.

Hoe ziet de definitieve afbouw van de salderingsregeling eruit?

Vanaf 2023 wordt het percentage van uw extra energieopbrengsten dat u mag wegstrepen tegen uw jaarverbruik, langzaam afgebouwd. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de loop van deze afbouw.

KalenderjaarPercentage waarvoor u mag salderen
202391%
202482%
202573%
202664%
202755%
202846%
202937%
203028%
20310%
Zijn zonnepanelen nog wel voordelig met de nieuwe aanpassingen in de salderingsregeling?

Zonnepanelen zijn en blijven voordelig. Ook wanneer de afbouw van de salderingsregeling in werking treedt. Zo bespaart u nog altijd aanzienlijk op uw energierekening, elk jaar weer. Bovendien leveren zonnepanelen met de huidige spaarrente meer financieel voordeel op dan geld op de bank. Tot slot stijgt de waarde van uw pand met de aanleg van zonnepanelen, bent u minder vatbaar voor schommelingen in energietarieven en kunt u de BTW over uw zonnepanelen terugvragen.

Waarom wordt de salderingsregeling aangepast?

Het kabinet was zoekende naar een regeling waardoor het voor huishoudens financieel aantrekkelijk blijft om te investeren in zonnepanelen en waarmee tevens overstimulering wordt voorkomen. Met de huidige wijziging in de salderingsregeling pakt de energietransitie voor de belastingbetaler niet duurder uit dan nodig, blijft investeren in zonnepanen op de lange termijn winstgevend en wordt overstimulering voorkomen.

Wat is de salderingsregeling?

Elke keer als uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u op dat moment gebruikt, levert u, uw extra energieopbrengsten automatisch terug.

Energieleveranciers zijn wettelijk verplicht de extra energieopbrengsten die u terug levert, op jaarbasis te verrekenen met de energie die u van het net afneemt. Deze verrekening noemt men salderen. Alle afspraken die hierover zijn gemaakt door het Ministerie van Economie en Klimaat, zijn vastgelegd in de zogeheten salderingsregeling.

Wat is salderen?

In de elektriciteitskabel die naar uw meterkast loopt was het altijd éénrichtingsverkeer. Energie ging altijd uw huis in en nooit eruit. Met zonnepanelen op uw dak komt hier verandering in. Zonne-energie kan namelijk ook weer terug geleverd worden aan het net. Elke keer als uw zonnepanelen meer energie opwekken dan u op dat moment gebruikt, levert u, uw extra energieopbrengsten automatisch terug.

Energieleveranciers zijn wettelijk verplicht de extra energieopbrengsten die u terug levert, op jaarbasis te verrekenen met de energie die u van het net afneemt. Deze verrekening noemt men salderen. Bijvoorbeeld: Uw zonnepalen wekken in één jaar 2.000 kWh op. Datzelfde jaar verbruikt u 4.000 kWh. Omdat de waarde van een kilowattuur die van het net afgehaald wordt, gelijk staat aan de waarde van een kilowattuur die terug geleverd wordt, krijgt u in dit voorbeeld een jaarrekening voor 2.000 kWh (4.000 kWh – 2.000 kWh).

Hoeveel panelen passen er op 1m²?

Een goede vuistregel is dat er per 9 m² plat dak ongeveer 4 zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Bij een schuin dak is dat iets meer, maar afhankelijk van de orientatie (zuid of oost/west).

Wat is een kWp?

kWp is de afkorting van kilowatt piek (1.000 watt piek) en staat voor het maximale vermogen dat een paneel of een systeem kan produceren.

Wat is een MWh?

MWh is de afkorting van MegaWatthour, oftewel MegaWattuur. Dit is 1.000 x 1 kiloWattuur. 

Wat is een GvO?

GvO is de afkorting van Garantie van Oorsprong. Dit certificaat bewijst dat de stroom (1 MWh) op deze locatie duurzaam is opgewekt. Rooftop Energy beschikt over een handelsplatform voor deze GvO’s.

Zijn er kosten verbonden aan een SDE subsidie aanvraag?

Nee. Wij ontzorgen u volledig en zorgen dus ook voor de SDE aanvraag, incl. legplannen en haalbaarheidsstudies, kosteloos.

Wanneer kan ik het beste subsidie (SDE) aan laten vragen?

Nu. De afkorting SDE, staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie. Met deze regeling wil de overheid de energietransitie in Nederland aanjagen. De SDE++ subsidieronde voor 2021 is al op 24 november van dit jaar. Wacht dus niet langer. Ontdek hoe we u kunnen helpen op http://go.rooftopenergy.nl/sde

Ik heb begrepen dat de terugverdientijd van zonnepanelen tussen 11 en 13 jaar ligt. Dit voldoet niet aan onze interne rendementseis. Waarom zou ik dan zonnepanelen nemen?

Rooftop Energy ontzorgt u volledig en betaalt u een dakhuurvergoeding vanaf dag 1. Door ons concept krijgt u zonnepanelen op uw dak zonder investering én direct drievoudig rendement: maatschappelijk, financieel en promotioneel. Na de contractsperiode kunt u de installatie voor een gering bedrag overnemen, de terugverdientijd zal dan minder dan twee jaar zijn terwijl de zonnepanelen dan nog 10 – 15 jaar energie produceren.

Mijn klanten verwachten van mij dat ik duurzame energie opwek op mijn bedrijfsdak. Hoe kan ik dat aantonen?

Rooftop Energy ontzorgt u volledig en betaalt u een dakhuurvergoeding vanaf dag 1. Door ons concept krijgt u meteen zonnepanelen op uw dak zonder investering. Hierdoor voldoet u aan de wens van uw klanten. Wij zorgen voor foto’s van het dak en de dagelijkse productiedata van de zonnecentrale. Deze data kunt u op uw website en scherm bij de receptie laten zien. Indien gewenst kunt u de Garanties van Oorspong kopen voor uw boekhouding.

Wij huren het pand. Kan ik dan ook gebruik maken van jullie ontzorgingsconcept voor zonnepanelen?

Jazeker. Door een zonnecentrale op het pand te plaatsen neemt de waarde van het pand toe en kan de eigenaar een betere hypotheekrente bedingen. Als u de huur opzegt, heeft de eigenaar dus een aantrekkelijker en beter verhuurbaar pand. Zeker bij huurverlengingsituaties is verduurzaming steeds vaker een voorwaarde. De eigenaar moet ons wel toestemming verlenen voor het aanvragen van de SDE subsidie.

Ik heb gehoord dat er geen ruimte meer is op het electriciteitsnet. Kan ik dan wel zonnepanelen op mijn dak krijgen?

Ja. De grootste problemen zijn bij grote zonneweides in afgelegen gebieden, bijvoorbeeld in het noordoosten van het land. Bij bedrijventerreinen en de bewoonde omgeving is veelal voldoende capaciteit beschikbaar. Door onze nauwe contacten met netbeheerders en energieleveranciers kunnen wij meestal op tijd aansluiten. Dit is voor aanvang van het plaatsen van de zonnepanelen al bekend.

Mijn dak bevat asbest. Dit moet voor 2028 verwijderd zijn. Kunnen zonnepanelen mijn kosten verlagen?

Ja. Met de opbrengst van zonne-energie kan een gedeelte van de verwijderingskosten gedekt worden. Een zo hoog mogelijke SDE subsidie draagt daaraan bij, dus zo snel mogelijk laten aanvragen is belangrijk.

Mijn dak is kleiner dan 3.000 m2. Kan ik alsnog van jullie ontzorgingsconcept gebruikmaken?

Misschien, bijvooorbeeld als wij meerdere projecten bij aanpalende percelen kunnen realiseren. Dit wordt per geval bekeken, dus neem vooral contact met ons op. Wellicht kunt u de buurman vragen om mee te doen.

Heeft de ontwikkeling op het gebied van technologie geen invloed?

Nee. Het is helemaal waar – de technologie die zonne-energie mogelijk maakt ontwikkelt constant. Maar echte structurele doorbraken zitten er voorlopig niet in. Mogelijke alternatieven zoals perovskiet, grafeen en dunne film kunnen de komende jaren nog niet tippen aan de efficiëntie, veiligheid en productiekosten van een silicium paneel.

Hoe is het mogelijk dat er voor beiden partijen winst wordt behaald?

Doordat Rooftop Energy een lange termijn visie heeft, is het mogelijk om een model te maken dat voor beide partijen positief uitpakt. Wij doen niet alleen zaken, maar gaan echt een relatie aan met onze klanten – eentje die soms wel 25 jaar kan duren.  Onze klanten krijgen drievoudig rendement: maatschappelijk, financieel en promotioneel. De winst voor Rooftop Energy is de versnelling van de energietransitie in combinatie met een lange termijn belegging met rendement.

Komen er nog onverwachte kosten bij?

Nee. Wij ontzorgen u volledig en betalen dakhuur.

Hoe berekenen jullie hoeveel mijn zonnepanelen gaan produceren?

Hiervoor gebruiken wij software waarmee de (jaarlijkse duur van de) instraling van de zon berekend wordt op uw locatie. Dit combineren wij met het vermogen dat het zonnepaneel kan leveren in Wp.

Wat voor materialen gebruikt Rooftop Energy?

Rooftop Energy maakt onder meer gebruik van Canadian Solar zonnepanelen en industriële omvormers van bijvoorbeeld Huawei of Solar Edge. De zonnepanelen worden op een plat dak middels een ballast plaatsing systeem ‘los’ en, door middel van een windbelasting berekening, onder een optimale hoek geplaatst. Omdat onze centrale lang mee moet gaan, werken wij alleen met producten van de hoogste kwaliteit.

Is een zonne- installatie op mijn dak wel veilig?

Jazeker. Ons veiligheidsconcept is door o.a. Akzo Nobel Coastings getest en een uitgebreide beoordeling door meerdere commissies toonde aan dat ons veiligheidsconcept voldoet aan de benodigde normeringen: HAZOP HS2 en 3 en PGS15. Dit betekent dat wij zelfs op gebouwen met gevaarlijke stoffen zonnepanelen kunnen plaatsen. Een veilig gevoel.

Is mijn dak geschikt?

Dat is situatie afhankelijk, maar of het nou een plat of een schuin dak is – Rooftop Energy heeft voor bijna elke situatie een geschikte oplossing. Wij laten vooraf een grondige check doen van de sterkte van de dakstructuur. Pas als deze voldoet aan onze eisen zullen we over gaan tot plaatsen van de zonnecentrale.

Kan ik zelf mee investeren?

Alhoewel de filosofie van Rooftop Energy is om onze klant juist te ontzorgen en de financiering te verzorgen, is het mogelijk om mee te investeren, tegen een markt conform rendement. Dit is echter alleen van toepassing bij grote projecten en een minimaal investeringsbedrag. Voor sommige projecten stellen we ook (of juist) de mogelijkheid tot crowdfunding beschikbaar.

Hoe worden de panelen bevestigd?

Dit hangt af van het soort dak: plat, schuin pannen of een schuin bitumen dak. Op een plat dak worden de panelen op een metalen frame bevestigd, welke op rubberen pootjes op de dakbedekking staat. Om te zorgen dat het ook blijft staan, wordt er aan de hand van een windbelasting berekening, ballast op specifieke locaties geplaatst. Doordat Rooftop Energy geen gaten in de dakbedekking maakt, is er geen verhoogde kans op lekkages. Op een schuin pannendak wordt het frame aan de pannenlatten gehaakt onder de pannen zelf. Vervolgens worden de zonnepanelen aan het frame geplaatst. Doordat de panelen dicht op het dak zitten, is er weinig windbelasting en is ballast overbodig. Op een schuin metalen dak worden de panelen direct geplaatst met behulp van klemmen of rails. Op een schuin bitumen dak wordt een project specifieke oplossing gemaakt.

Hoe zit het met verzekeringen - gaat mijn premie omhoog?

De zonnecentrale is eigendom van Rooftop Energy. Wij zorgen ervoor dat de installatie verzekerd is.

Wat gebeurt er als het contract afloopt?

Aan het einde van het contract zijn er twee mogelijkheden: U verlengt het contract met vijf jaar en blijft de diensten van Rooftop Energy en de zonnecentrale gebruiken OF U neemt de zonnecentrale over en wordt er zelf verantwoordelijk voor. Wij kunnen dan eventueel het onderhoud voor u verzorgen. In beide gevallen heeft u in ieder geval nog jaren plezier van 100% duurzame energie van uw eigen dak. 

Mijn vraag staat er niet bij

Heeft u nog meer vragen? Neem contact op via 010-310 8160 of contact@rooftopenergy.nl.

Vraag niet beantwoord?

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag via het contactformulier.