Rooftop Energy

Veelgestelde vragen

blank
Hoeveel panelen passen er op 1m²?

Een goede vuistregel is dat er per 9 m² plat dak ongeveer 4 zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Bij een schuin dak is dat iets meer, maar afhankelijk van de orientatie (zuid of oost/west).

Wat is een kWp?

kWp is de afkorting van kilowatt piek (1.000 watt piek) en staat voor het maximale vermogen dat een paneel of een systeem kan produceren.

Wat is een MWh?

MWh is de afkorting van MegaWatthour, oftewel MegaWattuur. Dit is 1.000 x 1 kiloWattuur.

Wat is een GvO?

GvO is de afkorting van Garantie van Oorsprong. Dit certificaat bewijst dat de stroom (1 MWh) op deze locatie duurzaam is opgewekt. Rooftop Energy beschikt over een handelsplatform voor deze GvO’s.

Zijn er kosten verbonden aan een SDE subsidie aanvraag?

Nee. Wij ontzorgen u volledig en zorgen dus ook voor de SDE aanvraag, incl. legplannen en haalbaarheidsstudies, kosteloos.

Wanneer kan ik het beste subsidie (SDE) aan laten vragen?

Nu. De SDE+ regeling wordt vervangen door de SDE++ subsidie, gebaseerd op CO2 reductie. De laatste SDE+ subsidie opent op 17 maart voor de eerste fase tot 7 cent/kWh. De tweede fase tot 8 cent/kWh opent op 23 maart, de laatste fase tot 13 cent/kWh op 30 maart. Elke voorjaars- of najaarsronde wordt de subsidie lager, dat betekent dat als wij nu de SDE aanvragen voor meer dan 1 MWp op een lokatie, wij 3 jaar de tijd hebben om de installatie nog te plaatsen tegen het huidige subsidieniveau!

Ik heb begrepen dat de terugverdientijd van zonnepanelen tussen 11 en 13 jaar ligt. Dit voldoet niet aan onze interne rendementseis. Waarom zou ik dan zonnepanelen nemen?

Rooftop Energy ontzorgt u volledig en betaalt u een dakhuurvergoeding vanaf dag 1. Door ons concept krijgt u zonnepanelen op uw dak zonder investering én direct drievoudig rendement: maatschappelijk, financieel en promotioneel. Na de contractsperiode kunt u de installatie voor een gering bedrag overnemen, de terugverdientijd zal dan minder dan twee jaar zijn terwijl de zonnepanelen dan nog 10 – 15 jaar energie produceren.

Mijn klanten verwachten van mij dat ik duurzame energie opwek op mijn bedrijfsdak. Hoe kan ik dat aantonen?

Rooftop Energy ontzorgt u volledig en betaalt u een dakhuurvergoeding vanaf dag 1. Door ons concept krijgt u meteen zonnepanelen op uw dak zonder investering. Hierdoor voldoet u aan de wens van uw klanten. Wij zorgen voor foto’s van het dak en de dagelijkse productiedata van de zonnecentrale. Deze data kunt u op uw website en scherm bij de receptie laten zien. Indien gewenst kunt u de Garanties van Oorspong kopen voor uw boekhouding.

Wij huren het pand. Kan ik dan ook gebruik maken van jullie ontzorgingsconcept voor zonnepanelen?

Jazeker. Door een zonnecentrale op het pand te plaatsen neemt de waarde van het pand toe en kan de eigenaar een betere hypotheekrente bedingen. Als u de huur opzegt, heeft de eigenaar dus een aantrekkelijker en beter verhuurbaar pand. Zeker bij huurverlengingsituaties is verduurzaming steeds vaker een voorwaarde. De eigenaar moet ons wel toestemming verlenen voor het aanvragen van de SDE subsidie.

Ik heb gehoord dat er geen ruimte meer is op het electriciteitsnet. Kan ik dan wel zonnepanelen op mijn dak krijgen?

Ja. De grootste problemen zijn bij grote zonneweides in afgelegen gebieden, bijvoorbeeld in het noordoosten van het land. Bij bedrijventerreinen en de bewoonde omgeving is veelal voldoende capaciteit beschikbaar. Door onze nauwe contacten met netbeheerders en energieleveranciers kunnen wij meestal op tijd aansluiten. Dit is voor aanvang van het plaatsen van de zonnepanelen al bekend.

Mijn dak bevat asbest. Dit moet voor 2028 verwijderd zijn. Kunnen zonnepanelen mijn kosten verlagen?

Ja. Met de opbrengst van zonne-energie kan een gedeelte van de verwijderingskosten gedekt worden. Een zo hoog mogelijke SDE subsidie draagt daaraan bij, dus zo snel mogelijk laten aanvragen is belangrijk.

Mijn dak is kleiner dan 3.000 m2. Kan ik alsnog van jullie ontzorgingsconcept gebruikmaken?

Misschien, bijvooorbeeld als wij meerdere projecten bij aanpalende percelen kunnen realiseren. Dit wordt per geval bekeken, dus neem vooral contact met ons op. Wellicht kunt u de buurman vragen om mee te doen.

Heeft de ontwikkeling op het gebied van technologie geen invloed?

Nee. Het is helemaal waar – de technologie die zonne-energie mogelijk maakt ontwikkelt constant. Maar echte structurele doorbraken zitten er voorlopig niet in. Mogelijke alternatieven zoals perovskiet, grafeen en dunne film kunnen de komende jaren nog niet tippen aan de efficiëntie, veiligheid en productiekosten van een silicium paneel.

Hoe is het mogelijk dat er voor beiden partijen winst wordt behaald?

Doordat Rooftop Energy een lange termijn visie heeft, is het mogelijk om een model te maken dat voor beide partijen positief uitpakt. Wij doen niet alleen zaken, maar gaan echt een relatie aan met onze klanten – eentje die soms wel 25 jaar kan duren.  Onze klanten krijgen drievoudig rendement: maatschappelijk, financieel en promotioneel. De winst voor Rooftop Energy is de versnelling van de energietransitie in combinatie met een lange termijn belegging met rendement.

Komen er nog onverwachte kosten bij?

Nee. Wij ontzorgen u volledig en betalen dakhuur.

Hoe berekenen jullie hoeveel mijn zonnepanelen gaan produceren?

Hiervoor gebruiken wij software waarmee de (jaarlijkse duur van de) instraling van de zon berekend wordt op uw locatie. Dit combineren wij met het vermogen dat het zonnepaneel kan leveren in Wp.

Wat voor materialen gebruikt Rooftop Energy?

Rooftop Energy maakt onder meer gebruik van Canadian Solar zonnepanelen en industriële omvormers van bijvoorbeeld Huawei of Solar Edge. De zonnepanelen worden op een plat dak middels een ballast plaatsing systeem ‘los’ en, door middel van een windbelasting berekening, onder een optimale hoek geplaatst. Omdat onze centrale lang mee moet gaan, werken wij alleen met producten van de hoogste kwaliteit.

Is een zonne- installatie op mijn dak wel veilig?

Jazeker. Ons veiligheidsconcept is door o.a. Akzo Nobel Coastings getest en een uitgebreide beoordeling door meerdere commissies toonde aan dat ons veiligheidsconcept voldoet aan de benodigde normeringen: HAZOP HS2 en 3 en PGS15. Dit betekent dat wij zelfs op gebouwen met gevaarlijke stoffen zonnepanelen kunnen plaatsen. Een veilig gevoel.

Is mijn dak geschikt?

Dat is situatie afhankelijk, maar of het nou een plat of een schuin dak is – Rooftop Energy heeft voor bijna elke situatie een geschikte oplossing. Wij laten vooraf een grondige check doen van de sterkte van de dakstructuur. Pas als deze voldoet aan onze eisen zullen we over gaan tot plaatsen van de zonnecentrale.

Kan ik zelf mee investeren?

Alhoewel de filosofie van Rooftop Energy is om onze klant juist te ontzorgen en de financiering te verzorgen, is het mogelijk om mee te investeren, tegen een markt conform rendement. Dit is echter alleen van toepassing bij grote projecten en een minimaal investeringsbedrag. Voor sommige projecten stellen we ook (of juist) de mogelijkheid tot crowdfunding beschikbaar.

Hoe worden de panelen bevestigd?

Dit hangt af van het soort dak: plat, schuin pannen of een schuin bitumen dak. Op een plat dak worden de panelen op een metalen frame bevestigd, welke op rubberen pootjes op de dakbedekking staat. Om te zorgen dat het ook blijft staan, wordt er aan de hand van een windbelasting berekening, ballast op specifieke locaties geplaatst. Doordat Rooftop Energy geen gaten in de dakbedekking maakt, is er geen verhoogde kans op lekkages. Op een schuin pannendak wordt het frame aan de pannenlatten gehaakt onder de pannen zelf. Vervolgens worden de zonnepanelen aan het frame geplaatst. Doordat de panelen dicht op het dak zitten, is er weinig windbelasting en is ballast overbodig. Op een schuin metalen dak worden de panelen direct geplaatst met behulp van klemmen of rails. Op een schuin bitumen dak wordt een project specifieke oplossing gemaakt.

Hoe zit het met verzekeringen - gaat mijn premie omhoog?

De zonnecentrale is eigendom van Rooftop Energy. Wij zorgen ervoor dat de installatie verzekerd is.

Wat gebeurt er als het contract afloopt?

Aan het einde van het contract zijn er twee mogelijkheden: U verlengt het contract met vijf jaar en blijft de diensten van Rooftop Energy en de zonnecentrale gebruiken OF U neemt de zonnecentrale over en wordt er zelf verantwoordelijk voor. Wij kunnen dan eventueel het onderhoud voor u verzorgen. In beide gevallen heeft u in ieder geval nog jaren plezier van 100% duurzame energie van uw eigen dak.

Mijn vraag staat er niet bij

Heeft u nog meer vragen? Neem contact op via 010-310 8160 of contact@rooftopenergy.nl.

Vraag niet beantwoord?

Heeft u een andere vraag? Stel uw vraag via het contactformulier.